Pages Navigation Menu

Stottertherapeut

"Wie ben jij nog meer behalve een persoon die stottert?”

 “Waar zit de vloeiendheid?” 

“Alles waar je aandacht aan geeft, daar krijg je meer van”

 “Stotterinterventie: maatwerk gericht op vloeiender spreken en leven”

SONY DSCAnita Jonk

Opleidingsachtergrond
VWO, Ignatiuscollege Purmerend
Opleiding Logopedie,  Hogeschool van Amsterdam
Tweede fase opleiding stottertherapie,  Hogeschool Rotterdam
Nederlandse Academie voor Psychotherapie,  Amsterdam
 

 

"Het werken met kinderen en volwassenen die stotteren is een specialistisch vakgebied, voor mij het boeiendste en leukste vakgebied in de logopedie’’Ik vind het boeiend om mij steeds weer te verdiepen in de mens die stottert.  Het is steeds weer een nieuwe en originele puzzel die we samen oplossen, de vindtocht naar het antwoord: hoe zit jouw stotteren in elkaar?  Op grond van de hulpvraag van de cliënt stel ik een individueel therapieplan op. Ik werk vraaggericht, de hulpvraag van de cliënt staat centraal en het therapieproces is gericht op het behalen van het doel van de cliënt. Het therapieproces is maatwerk, zoals iedere persoon uniek is is ieder persoon die stottert ook uniek. Samen met cliënt ga ik op weg naar meer vloeiendheid in het spreken  “Stotterinterventie: maatwerk gericht op vloeiender spreken en leven” (Stotterinterventiecentra)"
 
Elke leeftijdsgroep en elk stotterprobleem vraag zijn eigen specifieke benadering. Bij de therapie aan jonge kinderen krijgt een kind de ruimte zichzelf te zijn en middels spel wordt het kind door de therapeut in proces begeleidt naar vloeiend spreken. Ik sluit aan bij de belevingswereld van het kind en zijn manier van leren. De ouders van het kind worden nauw bij de therapie betrokken. “Als jij met kinderen niet over kleine dingen praat, praten zij met jou niet over de grote’’ (Jay McGraw)
 
Ook bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen is het van belang dat zij zich ten eerste op hun gemak voelen, hierbij zijn helderheid, gelijkwaardigheid en samenspraak in de therapie belangrijke voorwaarden. Het is boeiend om met iedere cliënt mee te denken, mee te groeien en mee te beleven bij alles wat we tegen komen op zijn weg naar meer vloeiendheid. “Voor het kennen van de weg, moeten we gewoon op weg” (Benjamin Hoff)
 
De praktijk voor logopedie en stottertherapie is sinds 1990 gevestigd in de Purmer Zuid in Purmerend. Ik werk sinds 1987 logopedist, na het afronden van de specialisatie opleiding VO stottertherapie werk ik sinds 1996 als bevoegd logopedist-stottertherapeut.
 
Sinds 2011 volg ik de opleiding voor integratief kindertherapeut aan de Nederlandse Academie voor psychotherapie. Naast mijn werk als stottertherapeut  werk ik als gediplomeerd kindercoach-counselor en kindertherapeut in opleiding, kik-it-kindertherapie.nl.

 

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Ingeschreven in het NVLF register
Stottertherapieseniorlid van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST)
Lid van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedicilid van de Kwaliteitskring stottertherapeuten Noord-Holland
Samenwerkingsverband met Stotterinterventiecentrum Alkmaar
KvK nummer 37153432