Pages Navigation Menu

Tarieven en bekostiging

Tarieven en bekostiging 2018

Logopedie en gespecialiseerde logopedische zorg als stottertherapie (declaratiecode 4301) vallen onder het basispakket in de zorgverzekering.

Voor cliënten vanaf 18 jaar geldt  dat eerst uw eigen risico zelf moet  betalen. Dit is een wettelijke regeling.

Om voor vergoeding voor logopedie-stottertherapie in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Wij vragen u deze verwijzing (verwijsbrief) en uw identificatiebewijs bij uw eerste afspraak mee te brengen.

 

 In 2018 heeft Stotterinterventiecentrum Waterland een contract gesloten met de onderstaande zorgverzekeraars,  logopedie-stottertherapie wordt volledig vergoed als u verzekerd bent bij de volgende zorgverzekeraars:

ACHMEA: FBTO, Avero-Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar,  Zilveren Kruis ZieZO, Prolife, OZF, Interpolis, Zilveren Kruis

VGZ:          Unive, Bewuzt, IZZ, IZA,  Zekur.nl, UMC, United Consumers, VGZ

DSW:         DSW, Stad Holland, in Twente

Behandeltarief bij niet-gecontracteerde zorg per 1 januari 2018:

Als u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent met wie wij in 2018 geen contract hebben afgesloten, is het afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd en welke type zorgverzekering u heeft afgesloten óf u een eigen bijdrage moet betalen én hoe hoog deze bijdrage is.
Logopedie is vrijgesteld van BTW.Onderstaande tarieven gelden wanneer  Logopediepraktijk Stotterinterventiecentrum Waterland geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Vanaf 1 januari 2018  tot 31 december 2018.


Behandeltarieven in 2018 bij niet-gecontracteerde zorg:

Eenmalig onderzoek€ 82,00
Individuele zitting reguliere logopedie -30 min-:  declaratiecode 4000€ 41,00
Individuele zitting stotteren: declaratiecode 4301€ 82,00
Overleg met derden, per 30 minuten€ 41,00
Schoolobservatie of gesprek, per 60 minuten€ 82,00
Telefonische consulten, per 15 minuten€ 21,50
Verslaglegging aan derden€ 82,00

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak € 41,00

(U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden)

 

 

 

afbeelding1